Instrukcja użytkowania blatów ze spieków kwarcowych

Spieki kwarcowe LAMINAM są produkowane w unikalnym procesie technologicznym, w którym stosowane są naturalne surowce gliniaste, granity, skały metamorficzne i pigmenty ceramiczne.

Wskazane materiały są zagęszczane podczas procesu kształtowania, sprasowywane i spiekane w temperaturze 1200 °C. Dzięki zastosowanej technologii, wysokiej jakości
surowców i temperaturze wypalania, powierzchnie spieków LAMINAM mają wyjątkowy wygląd oraz właściwości, w tym odporność cieplną, higieniczną, odporność na warunki atmosferyczne, plamy, zarysowania i niską chłonność wody.

Płyty LAMINAM są idealne do wykańczania wnętrz, w tym poziomych powierzchni roboczych, takich jak blaty kuchenne, blaty stołowe, ale także do okładzin takich jak panele drzwi i frontów kuchennych.
Zalety spieków kwarcowych LAMINAM we wnętrzach Spiek kwarcowy Laminam to materiał nie zawierający materiałów organicznych. Dzięki temu jest on odporny na działanie ognia i wysokiej temperatury w warunkach użytku domowego. Jego odporność na ciepło powierzchniowe umożliwia umieszczanie na blacie roboczym gorącej patelni lub naczyń.

 

 • Żywność można pozostawić w bezpośrednim kontakcie z blatem roboczym Laminam. Jego powierzchnia jest higieniczna i odporna na rozwój grzybów i pleśni.Blaty ze spieków kwarcowych Laminam są bezpieczne dla produktów spożywczych, ponieważ nie uwalniają elementów szkodliwych w roztworze. Patogeny takie jak bakterie czy grzyby nie rozwijają się na ich powierzchni.
 • Powierzchnie Laminam można łatwo i szybko czyścić, ponieważ są wysoce odporne na plamy*, środki czyszczące i detergenty*.
 • Laminam ma doskonałą odporność na zarysowania i głębokie ścieranie*, nawet w przypadku bezpośredniego kontaktu z metalowymi narzędziami, takimi jak sztućce i noże kuchenne.
 • Płyty Laminam nawet w warunkach zewnętrznych nie zmieniają wyglądu z upływem czasu, mają doskonałą odporność na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne. Są stabilne wymiarowo. * właściwości te nie są gwarantowane w przypadku polerowanego spieku kwarcowego, który jest bardziej wrażliwy niż inne powierzchnie Laminam. Wykończenie to uzyskuje się dzięki  skomplikowanej obróbce mechanicznej. Nie zaleca się wykonywania zlewozmywaków i wanien z tego produktu.
CZYSZCZEN IE I KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do czyszczenia całej powierzchni blatu zaleca się przeprowadzenie testu na małym obszarze materiału z zastosowaniem wybranego produktu czyszczącego. Należy pamiętać, że usuwanie plam jest dużo łatwiejsze, kiedy odbywa się od razu po powstaniu
zabrudzenia. Wszelkie znaki lub plamy na blacie są zazwyczaj spowodowane nieprawidłowym i powierzchownym czyszczeniem. Proszę postępować zgodnie z informacjami na kartach danych technicznych i etykietach używanych produktów.
CODZIENNE CZYSZCZENIE
Do codziennego czyszczenia płyt Laminam należy używać ciepłej wody i ewentualnie łagodnych detergentów (np. mydła lub detergentów przeznaczonych do czyszczenia blatów). Czynności czyszczące należy wykonywać przy użyciu tkaniny lub miękkiej gąbki. Wypłukać dużą ilością wody, a następnie wytrzeć miękką ściereczką lub papierem kuchennym. Aby zapobiec powstawaniu przezroczystej powłoki, nie zaleca się stosowania produktów zawierających wosk. Nie należy używać mocnych detergentów ani ściereczek ściernych.

CZYSZCZENIE TRUDNYCH ZABRUDZEŃ
LAMINAM o fakturze dekoracyjnej (np. matowej lub bocciardato) i Soft Touch. W celu usunięcia z powierzchni Laminam szczególnie odpornych zabrudzeń zaleca się wstępne czyszczenie ciepłą wodą i łagodnym detergentem. Jeśli to nie wystarczy, należy użyć stopniowo silniejszych technik czyszczenia, używając konkretnych produktów dostosowanych do charakteru zabrudzenia, na przykład:
– Detergenty nieagresywne o neutralnym pH
– Nieznacznie ścierne detergenty
– Detergenty kwasowe (na przykład usuwanie kamienia) lub podstawowe detergenty (na przykład wybielacz)
– Detergenty na bazie rozpuszczalników (na przykład aceton).
Po zastosowaniu powyższych środków powierzchnię blatu należy spłukać wodą i wysuszyć.
Aby usunąć pozostałości wysuszonych materiałów takich jak guma do żucia należy użyć drewnianego lub plastikowego zgarniaka, a następnie oczyścić powierzchnię delikatnym detergentem, używając miękkiej gąbki lub ściereczki.
Jeśli blat roboczy jest zabrudzony farbami lub pisakami należy natychmiast oczyścić powierzchnię za pomocą specjalnych detergentów, takich jak: rozcieńczalnik do farb, trichloroetylen, terpentyna lub innych detergentów na bazie rozpuszczalników. Na końcu należy wypłukać blat dużą ilością wodą i wytrzeć do sucha. Wszelkie trwałe ślady grafitu lub inne pozostawione przez przedmioty metalowe można usuwać za pomocą kwasów stosowanych do usuwania osadu wapiennego lub dostępnego na rynku kwasu solnego. W tym celu należy pozostawić kwas przez 10 minut na śladzie z metalu, a następnie przepłukać kilka razy czyszczone miejsce dużą ilością wody i wysuszyć. W razie potrzeby
należy użyć gąbki lekko ściernej, uprzednio sprawdzając jej działanie na małej części materiału.
Polerowane płyty LAMINAM Niektóre rodzaje plam, jeśli nie są bezzwłocznie usunięte, mogą pozostawić widocznie ślady na powierzchni.
Jest to typowe przy tego typu wykończeniu. W przypadku rozlania płynów, takich jak kawa, czerwone wino, herbata itp., należy niezwłocznie wysuszyć powierzchnię chłonną ściereczką, nie rozprowadzając plamy na większą powierzchnię.
Jeśli plama pozostaje na powierzchni przez długi czas, będzie trudna do całkowitego usunięcia. Wybielacz może być używany do usuwania tylko uporczywych plam. Stosując ten środek należy zamoczyć miękką ściereczkę w wybielaczu i przetrzeć powierzchnię.
Większość plam zniknie po 2–3 minutowym przecieraniu.
Alternatywnie można spróbować bezpośredniego kontaktu wybielacza z zabrudzoną powierzchnią. Detergent powinien być pozostawiony na nie dłużej niż 10 minut. Następnie należy dokładnie wypłukać – zawsze i w każdym przypadku – dużą ilością wody i na koniec wysuszyć powierzchnię ściereczką. W razie potrzeby rekomenduje się powtórzyć czynność kilkukrotnie. Nie należy przedłużać czasu kontaktu wybielacza z blatem. Można także stosować produkty kwaśne (takie jak do usuwanie osadu z kamienia), aceton czy rozpuszczalniki.
W żadnym wypadku nie wolno używać szorstkich gąbek lub materiałów, takich jak detergenty zawierające cząstki ścierne. Nie wolno myć szczotkami, drapakami metalowymi lub narzędziami stalowymi. Do czyszczenia nie należy używać detergentów o silnym pH zasadowym (powyżej 11).
W celu ochrony blatów przed plamami zalecamy ich zabezpieczenie przy pomocy impregnatów, np. FILA MP 90. Impregnację należy powtarzać zgodnie z zaleceniami producenta danego środka.

LAMINAM – SERIA FILO
Seria Filo jest wykończeniem zaprojektowanym specjalnie z myślą o okładzinach. Materiał uzyskuje się przez zastosowanie na powierzchni płyt cząstek metalu, co sprawia, że produkt ten jest wrażliwy na kwasy i produkty zawierające kwasy, a także zarysowania i ścieranie. Takie możliwe zmiany powierzchni należy traktować jako cechy wyróżniające ten materiał. W związku z tym, do czyszczenia produktów z serii Filo nie należy stosować kwasów ani produktów zawierających kwasy, takich jak odkamieniacze. W żadnym wypadku nie wolno używać ściernych gąbek lub materiałów, takich jak detergenty zawierające cząstki ścierne, metalowe szmatki czy narzędzia stalowe. Do usunięcia trudnych zabrudzeń można stosować alkohol, podstawowe detergenty, wybielacze. Po czyszczeniu
blat należy spłukać bardzo dużą ilością wody. Powierzchnię należy czyścić za pomocą miękkiej gąbki
zwilżonej wodą i detergentem, a następnie wypłukać i osuszyć szmatką.

OSTRZEŻENIA
 • Sprawdź, czy blat ze spieków kwarcowych Laminam (blat kuchenny, blat łazienkowy itp.) jest prawidłowo zainstalowany. Dla przykładu, obwód blatu roboczego musi być prawidłowo podparty lub wzmocniony, w szczególności w obszarze z otworami na zlewozmywak i kuchenkę.
 • Upewnij się, że podstawa urządzenia jest wypoziomowana podczas instalacji blatu roboczego i zwróć uwagę, aby powierzchnia była idealnie płaska.
 • Upewnij się, że pod umywalką jest zainstalowany wspornik, składający się z pręta mocującego zamocowanego na konstrukcji urządzenia.
 • Nie używaj niewłaściwych produktów.
 • Nie siadaj ani nie stawaj na blacie.
 • Powierzchnia Laminam jest bardzo trwała, ale nie używaj blatu do tłuczenia mięsa. Zastosuj w tym celu deskę do krojenia. Tłucz mięso z dala od wszelkich  otworów w blacie (np. otworu   zlewozmywaka), krawędzi czy narożników.
 • Nie zaleca się cięcia żywności bezpośrednio na blacie roboczym, ponieważ może to powodować szybkie tępienie narzędzi. Ponadto ścierające i tępiące się noże mogą pozostawić na blacie metaliczne znaki. Ślady te należy usunąć kwasami Jeśli blat wykonany jest z polerowanej płyty Laminam, zawsze należy używać deski do krojenia.
 • Unikaj uderzeń spowodowanych przez narzędzia spadające z wysokości lub innych ciężkich przedmiotów spadających na blat roboczy lub krawędzie blatu. Ciężkie przedmioty mogą uszkodzić powierzchnię blatu.
 • Unikaj kontaktu z klejami i silikonami, ponieważ po ich utwardzeniu nie zawsze będzie możliwe usunięcie pozostałości.
 • Unikaj przeciągania twardych przedmiotów, takich jak naczynia, garnki, noże, bezpośrednio po blacie roboczym.
 • Podczas cięcia używaj deski do krojenia, przedmioty odkładaj na maty i podstawki, aby uniknąć bezpośredniego przeciągania po blacie roboczym.
 • W szczególności w przypadku powierzchni polerowanych, w żadnym wypadku nie wolno używać szorstkich gąbek lub materiałów, takich jak detergenty zawierające cząstki ścierne.